Preklady sobášnych listov a rodných listov

svadba, dvojica na lavičke
narodenie, detské nožičky

K najčastejšie prekladaným dokumentom, čo sa týka úradných prekladov, jednoznačne patria preklady sobášnych listov a rodných listov.

Rodný list a sobášny list patria k oficiálnym dokumentom, ktoré slúžia na komunikáciu s úradmi. Práve preto je aj súdne overený preklad týchto dokumentov tak žiadaný.

Sobášne listy sa prekladajú v prípade:

– svadby v zahraničí,

– svadby na Slovensku so zahraničným občanom,

– ak si predloženie dokladu vyžaduje zahraničný úrad.

Rodné listy sa prekladajú v prípade:

– narodenia dieťaťa v zahraničí,

– v niektorých krajinách v rámci podávania žiadosti o udelenie víz,

– pri uzatváraní manželstva v zahraničí,

– vyžiadania zahraničnými úradmi.

Úradne osvedčenú listinu (dokument vydaný verejným orgánom) budete možno musieť predkladať pri rôznych situáciách – rodný list, ak sa budete chcieť zosobášiť, alebo potvrdenie o žiadnom zázname v registri trestov, ak sa budete uchádzať o zamestnanie v inej krajine EÚ.

Pravidlá EÚ týkajúce sa úradne osvedčených listín tento proces zjednodušujú a verejným orgánom stanovujú pokyny, ktorými sa musia riadiť pri vybavovaní vašich dokumentov vydaných v inej krajine EÚ. Pri predkladaní dokumentu (originálu alebo jeho overenej kópie), ktorý vydali orgány v jednej krajine EÚ, orgánom v inej krajine EÚ musia tieto orgány uznať váš doklad ako autentický, a to bez apostily, ktorou sa potvrdzuje jeho pravosť.