Úradné preklady nemčina

Ing. Lucia Šmihuľová

Spišský hrad západ slnka ponuka preklady Levoča nemčina

Prekladám:

rodné listy, sobášne listy

 lekárske správy

technické preukazy

zmluvy a výpisy z Obchodného registra

výpisy z registra trestov

vysvedčenia, diplom, potvrdenie o pobyte, apostille a iné

Praktické info:

Nie som agentúra

neplatíte poplatky navyše

Skúsenosti

nemčine sa venujem už 20 rokov, z toho 11 rokov ako súdna prekladateľka

Flexibilita

na neštandardných podmienkach sa môžeme dohodnúť

Dokumenty na preklad mi môžete doručiť osobne alebo poštou 

pre urýchlenie prekladu odporúčam zaslať aj e-mailom. E-mailom mi môžete posielať aj dokumenty, ktoré vyžadujú zviazanie len s obyčajnou kópiou

Hotový preklad si vyzdvihnete osobne, alebo Vám ho doručím doporučene poštou.

Úradný preklad podľa zákona č.382 z roku 2004 vypracováva úradný prekladateľ, ktorý je splnomocnený štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti a je zapísaný v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Tento druh prekladu vždy obsahuje prekladateľskú doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa – úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu.

Úradný preklad vždy vyžaduje pevné zviazanie prekladu s originálom alebo notársky overenou kópiou alebo obyčajnou kópiou. Ak dokument obsahuje prekladateľskú doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

KONTAKT

Ing. Lucia Šmihuľová

Kontaktný formulár pre otázky a cenové dopyty:

1
Prekladateľka
0
Rokov skúseností
0
Spokojných zákazníkov