Menu Zavrieť

Úradné preklady nemčina

Ing. Lucia Šmihuľová

Spišský hrad západ slnka ponuka preklady Levoča nemčina

Prekladám:

rodné listy, sobášne listy

 lekárske správy

technické preukazy

zmluvy a výpisy z Obchodného registra

výpisy z registra trestov

vysvedčenia, diplom, potvrdenie o pobyte, apostille a iné

Praktické info:

Nie som agentúra

neplatíte poplatky navyše

Skúsenosti

nemčine sa venujem už 20 rokov, z toho 11 rokov ako súdna prekladateľka

Flexibilita

na neštandardných podmienkach sa môžeme dohodnúť

Dokumenty na preklad mi môžete doručiť osobne alebo poštou 

pre urýchlenie prekladu odporúčam zaslať aj e-mailom. E-mailom mi môžete posielať aj dokumenty, ktoré vyžadujú zviazanie len s obyčajnou kópiou

Hotový preklad si vyzdvihnete osobne, alebo Vám ho doručím doporučene poštou.

Úradný preklad podľa zákona č.382 z roku 2004 vypracováva úradný prekladateľ, ktorý je splnomocnený štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti a je zapísaný v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Tento druh prekladu vždy obsahuje prekladateľskú doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa – úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu.

Úradný preklad vždy vyžaduje pevné zviazanie prekladu s originálom alebo notársky overenou kópiou alebo obyčajnou kópiou. Ak dokument obsahuje prekladateľskú doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

1
Prekladateľka
0
Rokov skúseností
0
Spokojných zákazníkov