Úradné preklady nemčina

Ing. Lucia Šmihuľová

Spišský hrad západ slnka ponuka preklady Levoča nemčina

Bijacovce 160

tel.: +421 908 948 621

e-mail:  preklady.levoca@gmail.com

Prekladám:

rodné listy, sobášne listy, výpisy z registra trestov

 lekárske správy

technické preukazy

výpisy z Obchodného registra a Živnostenského registra

potvrdenie o pobyte

apostille a iné

Praktické info:

Nie som agentúra

neplatíte poplatky navyše

Skúsenosti

nemčine sa venujem už 20 rokov, z toho 11 rokov ako súdna prekladateľka

Flexibilita

na neštandardných podmienkach sa môžeme dohodnúť

Dokumenty na preklad mi môžete doručiť: 

osobne

e-mailom

poštou

Hotový preklad si vyzdvihnete osobne, alebo Vám ho doručím doporučene poštou.

Úradný preklad podľa zákona č.382 z roku 2004 vypracováva úradný prekladateľ, ktorý je splnomocnený štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti a je zapísaný v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Tento druh prekladu vždy obsahuje prekladateľskú doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa – úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu.

Úradný preklad vždy vyžaduje pevné zviazanie prekladu s originálom alebo notársky overenou kópiou. Ak dokument obsahuje prekladateľskú doložku ( doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

Cena prekladu

je daná zákonom č.382/2004 Z.z.

Za expresne rýchle vypracovanie úradného prekladu sa k cene účtuje navyše 50% z ceny za preklad.

Banner - zvýhodnená ponuka pre pracovné agentúry - kontaktujte prekladateľku

KONTAKT

Ing. Lucia Šmihuľová

Facebook
Facebook

Kontaktný formulár pre otázky a cenové dopyty:

1
Prekladateľka
0
Rokov skúseností
0
Spokojných zákazníkov