Cena úradného prekladu

Výšku odmeny za prekladateľský úkon stanovuje Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov – odmena prekladateľa sa určí na základe počtu strán úradného prekladu. Za každú aj začatú stranu prekladu je to suma 19,92 eura.

Cena prekladu závisí od náročnosti textu, odbornosti, termínu dodania. Vždy zákazníkovi urobím cenovú ponuku vopred. Vypracovanie cenovej ponuky je zdarma.

Pri doručovaní poštou  + bežné poštovné slovenskej pošty (napr. zásielka doporučene) + balné 3 €.

Pri pravidelných alebo veľkých zákazkách sa môžeme dohodnúť na zvýhodnenej cene.