Otázky a odpovede

Odpovede na Vaše najčastejšie otázky

Pre koho najčastejšie prekladáte ?

Pre študentov: diplomy, vysvedčenia, certifikáty

Podnikanie a práca v zahraničí: faktúry, zmluvy, výpisy z účtu, živnostenské listy

K dovezeným vozidlám: technické preukazy, COC, doklady k dovezeným vozidlám

Pre matriku: rodné listy, sobášne listy, potvrdenia o pobyte

Súdne preklady: zákony, licencie a smernice, diplomy, zmluvy, súdne rozhodnutia, rodné listy

Lekárske správy a dokumenty: zdravotné dokumentácie, klinické štúdie, lekárske správy, príbalové letáky

S čím sa bude preklad viazať ?

Súdny preklad musí byť vždy trikolórou zviazaný s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený, a to preto, aby mohol úradný prekladateľ v doložke vyhlásiť, že preklad súhlasí s originálom a potvrdiť to svojou úradnou pečiatkou prekladateľa a svojím podpisom.

Spravidla sú 3 možnosti, s čím sa môže preklad viazať:

    – s originálom dokumentu,

    – s notársky osvedčenou kópiou originálu,

    – alebo s obyčajnou kópiou

Skutočne potrebujem súdny preklad ?

Úradný preklad potrebujete vtedy ak ho od Vás výslovne vyžaduje inštitúcia, ktorej potrebujete preklad predložiť, úradne overený preklad s pečiatkou. Pre úradný preklad je viacero používaných výrazov, znamenajú to isté: súdny preklad = úradný preklad = preklad s pečiatkou = úradne overený preklad = overený preklad.

Kto mi poradí ku ktorému dokumentu mám pripojiť úradný preklad ?

To, s čím sa bude preklad viazať (resp. čo mi máte dať na priviazanie k prekladu), je dané predpismi a môže sa líšiť v závislosti od typu dokumentu, inštitúcie, ktorej budete dokument predkladať, alebo aj druhu úradného úkonu. Je potrebné sa na príslušnom mieste vopred informovať.

Ako dlho trvá vyhotovenie prekladu ?

Štandardným termínom pre vyhotovenie nerozsiahleho úradného prekladu sú 1-3 pracovné dni a typu/rozsahu dokumentu. Dokážem zabezpečiť aj rýchlejší termín, závisí to však aj od mojej aktuálnej vyťaženosti. V kalkulácii vám uvediem aj cenovo najvýhodnejší bežný termín vyhotovenia. V prípade, že žiadate expesný preklad, účtujem expresný príplatok.

Aké sú možné spôsoby odovzdania/doručenia prekladu ?

Úradné preklady musia byť vždy odovzdané vo fyzickej podobe, keďže sú zviazané trikolórou a obsahujú pečiatku úradného prekladateľa. Preklad si môžete vyzdvihnúť buď osobne, alebo vám ho môžem 1. triedou zaslať na dobierku, pri platbe prevodom vopred, aj doporučene. Ak máte záujem o iný spôsob doručenia (napríklad kuriérom), uveďte to vo svojej požiadavke.