Lucia Šmihuľová - prekladateľka

Ing. Lucia Šmihuľová

Prekladateľka

Profesionálna prekladateľka od roku 2008

Súdna prekladateľka pre nemecký jazyk, zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov od roku 2008

Aktívna prekladateľská činnosť pre potreby fyzických a právnických osôb, prekladateľských agentúr a orgánov verejnej moci – prokuratúry, súdov, polície

Odborné vzdelanie:

Odborná skúška prekladateľa – nemecký jazyk (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach)

Odborná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka v ekonomickom odbore (Fakulta ekonomiky TU v Košiciach)

Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

1
Prekladateľka
0
Rokov skúseností
0
Spokojných zákazníkov