Zmluvy a výpisy z obchodného registra

Úradný preklad výpisu z obchodného registra slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebný originál nie starší ako 3 mesiace, je možné získať ho na slovenskej pošte. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka pošty.

obchodná zmluva

Úradný preklad obchodných zmlúv a iných dokumentov slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebná notárska kópia dokumentu. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka notára. Niekedy postačuje úradne preložiť len notárske osvedčenie o pravosti podpisov.