Preklady lekárskych správ

tlačivo ošetrovné
doktor

Lekárske správy patria medzi odborné preklady. Obsahujú  mnohé špecifické výrazy. Takéto výrazy môžu byť všeobecnejšie alebo vysoko odborné. Od náročnosti odbornej terminológie sa odráža aj náročnosť samotného prekladu.

“Ak je  prekladateľský úkon mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť  – tarifná odmena sa maximálne zvýši o 30%. “

 (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 o odmenách a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov).

Potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti

Ak pracujete pre nemeckého zamestnávateľa, musíte byť zo zákona poistení v nemeckej zdravotnej poisťovni.

Potvrdenie o práceneschopnosti z inej krajiny EÚ musí zamestnávateľ akceptovať, môže však vyžadovať preklad do nemeckého jazyka. PN-ka zo zahraničia musí ale obsahovať všetko to, čo obsahuje nemecká: dátum začatia, dátum trvania (aspoň približný), kód diagnozy. Rovnako ste povinný odovzdať ju do nemeckej zdravotnej poisťovne do troch dní od začatia choroby.