Preklad vysvedčenia alebo diplomu

Úradný preklad vysvedčenia, alebo diplomu slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebná notárska kópia dokumentu. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka notára.

Veľmi často ho využívajú zahraniční študenti a zamestnanci na Slovensku, ale je potrebný aj pre našich študentov v zahraničí. Preklad sa v tomto prípade takmer nikdy neviaže s originálom, ale s overenou kópiou vysvedčenia alebo diplomu

diplom