Preklad technických preukazov

Dokumentácia k prihláseniu dovážaného vozidla sa prekladá výlučne úradne.

 

Pre prihlásenie potrebujete:

   – Úradný preklad technického preukazu

   – Potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky (odhláška)

   – STK a EK

   – Kúpna zmluva, darovacia zmluva, faktúra