Menu Zavrieť

Ponuka prekladov

Ako profesionálna prekladateľka s dlhoročnou praxou prekladám rôzne dokumenty. Moja ponuka prekladov je široká, najčastejšie prekladám do a z nemčiny:

Úradný preklad do nemčiny s pečiatkou

Úradné a súdne preklady do nemčiny

Čo je úradný preklad a kedy ho potrebujem?

Úradný preklad je známy aj pod pojmom súdny preklad / úradne overený preklad / preklad s pečiatkou/ oficiálny preklad / certifikovaný preklad / notársky preklad. O úradný preklad ide vtedy, ak:

 • Je vypracovaný úradným prekladateľom oprávneným k výkonu úradných prekladov Ministerstvom spravodlivosti SR.  
 • Je preklad zviazaný trikolórou so zdrojovým dokumentom
 • Obsahuje prekladateľskú doložku v zdrojovom i cieľovom jazyku prekladu, podpis úradného prekladateľa, číslo úradného prekladu v prekladateľskom denníku, identifikačné číslo úradného prekladateľa a jeho okrúhlu pečiatku

Ak toto všetko úradný preklad spĺňa, znamená to, že je plne použiteľný na právne a úradné účely. A teda, prekladateľ potvrdil, že text úradného prekladu je totožný s pôvodným (zdrojovým) dokumentom. Táto zhoda je garantovaná špecializáciou úradného prekladateľa, jeho vedomosťou právnych následkov vedome nesprávneho prekladu a v aj poistením zodpovednosti.

Aké úradné preklady poznáme?

Úradný preklad do nemčiny sa môže týkať:

 • prekladu súdnych dokumentov do nemčiny
 • prekladu sobášneho listu do nemčiny
 • prekladu rodného listu do nemčiny
 • prekladu z obchodného registra do nemčiny
 • prekladov úradných dokumentov do nemčiny
 • prekladu zmluvy do nemčiny
 • prekladu diplomu do nemčiny
 • prekladu maturitného vysvedčenia do nemčiny
 • prekladu dodatku do nemčiny
 • prekladu rozsudku do nemčiny
 • prekladu potvrdenia o pobyte do nemčiny
 • dokumentov pri dovoze automobilu (napr. preklad technického preukazu) do nemčiny
 • a iných dokumentov na právne a úradné účely do nemčiny.

Odborné preklady 

Okrem úradných prekladov do nemčiny, pripravím aj odborné preklady dokumentov ako:

 • ekonomické texty (mám špecializácie v odbore) do nemčiny,
 • odborné texty, správy, odbornú dokumentáciu (napr. lekárske správy a dokumentácia) do nemčiny,
 • rôzne právne a obchodné zmluvy do nemčiny.

Môj preklad je však limitovaný skúsenosťou a znalosťou odborných pojmov v danom odbore. 

Technické preklady 

Medzi technické preklady do a z nemčiny najčastejšie patrí:

 • preklad technických textov,
 • preklad technického preukazu do nemčiny alebo z nemčiny.

Štandardné preklady

Do nemčiny prekladám aj bežné texty či dokumenty, ktoré sa používajú napr. v obsahu web stránok. Prekladám aj reklamné texty do nemeckého jazyka

Expresné preklady

V prípade požiadavky o expresný preklad z a do nemčiny (= preklad na konkrétny termín – deň, resp. hodinu) ma neváhajte obratom kontaktovaťkontaktný formulár TU. Pri expresných prekladoch sa zo zákona účtujú dodatočné poplatky na základe náročnosti (+ 30%) a rýchlosti prekladu (+ 50%). Rada Vám ho vyhotovím.