Menu Zavrieť

Odborné kvalifikácie - uznanie kvalifikácie na výkon určitej profesie

Výkon vášho povolania môže byť v krajine EÚ, do ktorej sa sťahujete, regulovaný. Ak chcete pracovať v novej krajine vášho pobytu, je možné, že v nej pred začatím výkonu povolania budete musieť požiadať o úradné uznanie vašich odborných kvalifikácií. V závislosti od vášho povolania a dĺžky pobytu sa môžu uplatňovať osobitné podmienky.

Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie, musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, aby ste mali prístup k danému povolaniu, absolvovať špeciálne skúšky, napríklad štátne, a/alebo sa zaregistrovať na profesijnom orgáne predtým, ako povolanie môžete začať vykonávať.

Ak je vaše povolanie regulované v krajine EÚ, v ktorej ho chcete vykonávať, môže byť potrebné požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie.

Zdieľajte a lajkujte 👍🏻
Pin Share