Úradné preklady nemčina

Ing. Lucia Šmihuľová

Spišský hrad západ slnka ponuka preklady Levoča nemčina

Najnovšie články:

Späť na PONUKU

Vysvedčenia a diplomy

Preklad vysvedčenia alebo diplomu Úradný preklad vysvedčenia, alebo diplomu slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebná notárska kópia dokumentu. Prekladá sa aj osvedčovacia…

Obchodný register

Zmluvy a výpisy z obchodného registra Úradný preklad výpisu z obchodného registra slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebný originál nie starší ako…

Technické preukazy

Preklad technických preukazov Dokumentácia k prihláseniu dovážaného vozidla sa prekladá výlučne úradne.   Pre prihlásenie potrebujete:    – Úradný preklad technického preukazu    – Potvrdenie o…

Lekárske správy

Preklady lekárskych správ Lekárske správy patria medzi odborné preklady. Obsahujú  mnohé špecifické výrazy. Takéto výrazy môžu byť všeobecnejšie alebo vysoko odborné. Od náročnosti odbornej terminológie…

Výpis z registra trestov

Preklad výpisu z registra trestov Výpis z registra trestov je dokumentom potvrdzujúcim Vašu beztrestnosť, prípadne obsahuje zoznam trestných činov, ktorých ste sa v minulosti dopustili.…

Späť na PONUKU